Mechanical engineering

 

Mechanical engineering. Wat ons betreft zijn ontwikkeling, verbetering en creativiteit kernwoorden, net zoals betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en communicatie. We zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat hij moet doen en tegelijkertijd weet wat voor rol hij speelt in het eindresultaat.

Ontwerp

Van idee naar concept tot ontwerp. Met de nadruk op een slimme, zo goedkoop mogelijk te produceren oplossing voor het probleem waarmee uw klant bij u kwam. Veldhuis Engineering is er goed in te achterhalen wat er nu echt nodig is en daar de meest passende oplossing bij te ontwikkelen.

 • Conceptontwikkeling en -waardering
 • Kostengericht ontwerpen
 • FEA-analyses
 • Volledig tekeningenpakket
 • Kostprijs engineering
 • Gegarandeerde besparingen

Verificatie

Kan het wel wat we bedacht hebben? Is het sterk genoeg? Kan het lichter? Zijn er zwakke plekken?
Pas als er een goede sterkteberekening is gedaan weet je zeker dat de constructie voldoet.
Soms is dat complexe materie en wij werken met experts die daarmee ruime ervaring hebben.

 • FEA-analyses
 • (Flow) simulaties
 • CE markering
 • Machinerichtlijn
 • Technische constructiedossier

Realisatie

De focus in deze fase  ligt op een goede prijs-/kwaliteitsverhouding. Nu is het zaak tegen een zo laag mogelijke kostprijs zo slim mogelijk te gaan produceren. Een analytische kijk op het productieproces en een goede begeleiding bij de installatie en ingebruikname zijn belangrijke succesfactoren.

 • Engineering kostprijs
 • Inkoop
 • Engineering van productiemiddelen
 • Opzetten assemblage en productie
 • Onderzoek naar optimalisatie
 • Opstellen productiehandleidingen
 • Installatiebegeleiding
 • Begeleiding inbedrijfsname

Validatie

Mooi dat je denkt dat het werkt. Maar het moet nog wel bewezen worden. Betrouwbaarheid is wat ons betreft één van de pijlers van goede engineering. Met een gedegen functioneel testprogramma kunnen we problemen vooraf ondervangen.

 • Opstellen testplan
 • Opstellen functioneel testprogramma
 • Begeleiding testprogramma
 • Rapportage resultaten testprogramma
 • (in-house) testen
 • Levensduurtesten
 • Optimalisatie voor productie

Meer informatie
T | 06 – 300 64 211
E | info@veldhuis-engineering.nl

“Elk ontwikkeltraject vraagt om focus op kwaliteit, prijs en communicatie.”